Laporan Perubatan

Laporan Perubatan

PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN

Dokumen yang di perlukan adalah seperti berikut :

Borang Permohonan Laporan Perubatan/Laporan Bedah Siasat
Salinan Temujanji Klinik/Bil Hospital/Nota Discaj Pesakit
Salinan Kad Pengenalan Pesakit
Borang Insuran/KWSP/Perkeso (sekiranya diperlukan)
Surat kebenaran pesakit (diperlukan sekiranya permohonan dibuat bagi pihak pesakit oleh waris/agen/peguam

 

Pemohon akan menerima Laporan Perubatan dalam tempoh 4 minggu / 30 hari bekerja

Jenis Laporan
Laporan Biasa oleh Pegawai Perubatan
Laporan Ringkas oleh Pakar Perubatan
Laporan Lengkap oleh Pakar Perubatan
Setiap satu borang insuran
Setiap satu borang Buruh 90
Setiap satu borang PERKESO (P.K.S 6)
Lembaga Perubatan (Swasta)
Jumlah Bayaran
RM 40.00
RM 80.00
RM 80.00 - RM 1000.00
RM 40.00
RM 40.00
RM40.00
RM 200.00

 

 ยท         Permohonan oleh warga asing akan di caj 2 kali ganda.