Hospital Mesra Ibadah

Informasi

Hospital Mesra Ibadah ini telah dilancarkan pada 21 Ogos 2010 di peringkat JKNJ bertempat di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Johor.

Projek-projek di bawah Unit Hal Ehwal Islam Hospital Mesra Ibadah adalah seperti berikut :

Menyediakan peralatan Ibadah, untuk memudahkan pesakit beribadah di setiap wad.

Contohnya:

Objektif

Objektif

Aktiviti

Aktiviti yang telah dan sedang dijalankan adalah :