Jabatan Oftalmologi

Informasi

Informasi


Jabatan Oftalmologi yang diketuai oleh seorang PakarPerunding Oftalmologi,  jabatan ini merupakan pusat rujukan yang berkaitan dengan masalah sistem penglihatan sekitar daerah Muar, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat.

Selain dari memberi rawatan pesakit luar dan menjalankan prosedur klinikal dan pembedahan kecil di klinik,  jabatan ini juga menjalankan  pembedahan major. Pesakit-pesakit yang perlu menjalankan pembedahan di tempatkan di wad-wad seperti wad 5 untuk pesakit lelaki dan wad 12 untuk pesakit perempuan.


Pakar Oftalmologi mempunyai jadual lawatan ke Hospital Segamat secara amnya pada hari Rabu minggu terakhir setiap bulan.

Misi

Misi

Mengamalkan budaya kerja yang menekankan komunikasi berkesan, perkhidmatan secara professional yang mesra dansemangat kerja berpasukan

Memelihara kebajikan anggota dan mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan selesa

Menyediakan peluang latihan dan kemahiran dalam bidang kerjaya bagi menjadikan Jabatan Oftamologi sebagai organisasipembelajaran yang berterusan

Visi

Visi

Mewujudkan Perkhidmatan Kepakaran Oftalmologi dan perawatan secara optima dengan menekankan budaya profesionalisma, kerja berpasukan, penyayang dan mesra bagi kepuasan pelanggan.

Objektif

Objektif

Untuk meningkatkan perkhidmatan Oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan.

Untuk memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kekurangan daya penglihatan atau menghadapi masalah mata yang lain.

 

Piagam

Piagam Pelanggan

Kami Berjanji :

 

Perkhidmatan

Perkhidmatan

                         1.    Pembedahan Harian ( Day Care)

                          2.   Pembedahan Major.