Jabatan Pediatrik

Informasi

Informasi

Jabatan Pediatrik HPSF Muar menyediakan perawatan perubatan dan pembedahan untuk kanak-kanak dari lahir sehingga berumur  12 tahun.

Misi

Misi

Visi

Visi

Mewujudkan perkhidmatan kepakaran pediatrik dan neonate serta perawatan yang optima, merangkumi perawatan yang profesional, penyayang dan semangat kerja berpasukan demi kepuasan pelanggan.

Objektif

Objektif

Piagam

 Piagam Pelanggan

 Klinik Pakar Pediatrik

 Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat mesra ,penyayang dan berkualiti.

1.      Perkhidmatan Klinik Pakar akan diberikan mengikut temujanji atau keaadaan pesakit.

2.      Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan rawatan.

3.      Kerahsian maklumat peribadi,penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.

 4.     Kemudahan dan persekitaran yang bersih,selesa dan selamat disediakan

Perkhidmatan

Perkhidmatan

1.PERAWATAN PERUBATAN PEDIATRIK(WAD 17)

2.PERAWATAN PEMBEDAHAN PEDIATRIK (WAD 15)

3.PERAWATAN NEONATAL(WAD SCN DAN NICU)

4.WAD RAWATAN HARIAN(WAD 15)

5. KLINIK PAKAR KANAK-KANAK

6. PERAWATAN PALIATIF PEDIATRIK

7. SEKOLAH DALAM HOSPITAL(SDH)

8.LAWATAN PAKAR KE HOSPITAL TANGKAK

 

WAD 17 (WAD  PERUBATAN PEDIATRIK)

- Wad ini menyediakan perawatan perubatan untuk kanak-kanak dari umur 1 bulan sehingga 12 tahun.  Jumlah katil rasmi :28 Katil

 

WAD 15 (WAD PEMBEDAHAN PEDIATRIK)

- Wad ini menyediakan perawatan perubatan dan pembedahan untuk kanak-kanak yang berumur dari 1 bulan sehingga 12 tahun. Ianya berfungsi sebagai wad multidisplin dan menerima pesakit-pesakit perubatan , O&G, ENT,Surgikal,Orthopedik dan Ophtalmology. Jumlah katil rasmi : 28 katil

 

WAD RAWATAN HARIAN

-Wad ini terletakdi Wad 15 dan ia menyediakan rawatan untuk pesakit-pesakit yang perlu menjalani rawatan harian seperti:

* Prosedur ringkas seperti bladder catheterization

*Pemberian ubat sedasi sebelum menjalani pemeriksaan radiologi

*Tranfusi darah untuk pesakit Thalassemia

*pemberian ubat chemotherapi

Jumlah katil rasmi ialah : 4 katil

 

UNIT RAWATAN PALIATIF PEDIATRIK

Unit ini ditubuhkan pada tahun 2013. Ia member rawatan kepada kanak-kanak dengan “life-limiting diseases”. Perkhidmatan –perkhidmatan yang disediakan termasuk:

* Perkhidmatan Konsultatif di wad-wad

* Klinik Paliatif pesakit luar

* Rawatan Harian Paliatif

* Perkhidmatan Kaunseling “bereavement”

* Lawatan ke rumah

 

WAD SCN/NICU(WAD NEONATAL)

Wad ini menyediakan perawatan perubatan untuk bayi-bayi yang baru lahir sehingga berumur 1 bulan.

Jumlah katil rasmi ialah :44 katil termasuk 8 katil untuk kes-kes yang memerlukan rawatan rapi.

 

KLINIK PAKAR KANAK-KANAK

Klinik ini menyediakan rawatan pesakit luar untuk kanak-kank yang berumur di bawah 12 tahun. Selain dari menyediakan rawatan susulan,kami juga menerima rujukan dari klinik-klinik dan hospital-hospital di sekitar Muar. Kami juga menjalankan klinik-klinik Khas seperti : Echocardiogaram klinik,klinik slow Learner,dan klinik “Multidisciplinary Cerebral Palsy” dan klinik kami juga menyediakan klinik-klinik sub kepakaran yang di jalankan oleh pakar-pakar dari hospital lain seperti :-

* Pediatrik Neurologi (5 Kali setahun)

* Pediatrik Respiratory (3 Kali setahun)

* Pediatrik Infectious Disease(2 Kali Setahun)

* Pakar Endokrinologi (sekali setahun)

* Pakar Genetik(Sekali setahun)

Promosi Kesihatan :-

1. Sambutan Hari Talasemia Sedunia  & Forum Talasemia

2. Sambutan Hari Pramatang Sedunia

3. Asthma Kids Education Programme

4. Rakan Bayi

 

 Untuk maklumat lanjut tentang jadual klinik pakar, klik disini

 

Kemudahan

4. Kemudahan yang disediakan oleh jabatan

Statistik

 

 

 

 

1.      Kemudahan yang disediakan oleh jabatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.       Kemudahan menyusukan bayi ( di Wad kanak-kanak, NICU dan Klinik Kanak-Kanak )

 

 

 

b.      Bilik perpustakaan untuk pesakit dalaman