Unit CSSD

Informasi

Informasi

Merupakan unit kumpulan perkhidmatan sokongan yang memberi perkhidmatan dalam proses penyediaan, pensterilan dan pembekalan soft goods, set-set dan peralatan steril kepada wad,unit dan klinik di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar.

Unit ini juga memberi perkhidmatan pensterilan kepada semua Klinik Kesihatan dan Pergigian seluruh Muar dan lain-lain hospital jika perlu.


Organisasi CSSD

Unit ini termasuk dalam kumpulan pengurusan HPSF. Pengarah Hospital sebagai penaung, Penyelia Jururawat U42 sebagai ketua unit dan Jururawat U32 sebagai pegawai yang menjaga unit.

Jadual tugas harian anggota di CSSD ialah syif pagi (7.30 pagi hingga 2.30 petang) dan waktu pejabat iaitu jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang. Pada hari Jumaat, Sabtu dan hari Kelepasan Am, anggota bertugas syif pagi mengikut jadual tugas yang  ditetapkan.

 

Unit Bekalan Bahan-Bahan Steril

Menyediakan dan memberi perkhidmatan pensterilan berpusat yang berkualiti dan berkesan untuk mengawal dan mengendalikan infeksi di hospital.