Unit Kejururawatan

Informasi

Informasi

Bahagian Kejururawatan Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar adalah sebuah bahagian yang besar dan bertanggungjawab untuk memastikan Jururawat dibawah jagaannya memberi perawatan yang berkualiti kepada pelanggan

Misi

Misi

Visi

Visi

Mewujudkan perkhidmatan kejururawatan secara optima merangkumi perkhidmatan penyayang, kerja berpasukan secara profesional untuk kepuasan pelanggan.

Objektif

Objektif

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Perawatan dan penjagaan pesakit hanya dijalankan oleh jururawat yang berdaftar dan mempunyai Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan terkini.


1.       Memberi orientasi kepada anggota baru dalam masa 2 minggu selepas melapor diri sepanjang masa.
2.       Menjaga kerahsiaan anggota dan pelanggan kecuali kepada pihak tertentu sepanjang masa.
3.       Melaksanakan aktiviti latihan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan perkembangan kerjaya.

Perkhidmatan

Perkhidmatan