Unit Excellence Center

Informasi

Informasi

Unit Kualiti telah ditubuhkan pada 2 Ogos 2002 dan tidak dibuka sepenuh masa.  Oleh keranapermintaan dari koordinator sekretariat meningkat, Pengarah telah menempatkan seorang jururawat U29 dan seorang Pembantu Tadbir N17 sepenuh masa mulai 10 Februari 2004.

Unit Kualiti bertindak sebagai penyelaras Korporat Sekretariat.  Selain daripada itu Unit ini membantu semua jawatankuasa dalam menjalankan aktiviti mereka bagi mencapai Misi dan Visi Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. 

Unit ini juga boleh menjadi tempat rujukan semua wargaHospital kerana maklumat seperti Akta, Clinical Practise Guidelines, Prosedur kualiti, ManualKualiti dan maklumat-maklumat Aktiviti Kualiti boleh di dapati di sini.

 

Misi

Misi 

  1. Memberi perkhidmatan kepada semua Jawatankuasa koporat sekretariat dalam menjalankan aktiviti mereka.
  2. Melaksanakan dan menyeragamkan aktiviti Korporat Sekretariat ke arah menjamin kualiti perkhidmatan Kesihatan.
  3. Membantu warga Hospital dalam memberi informasi terkini.
  4. Menjadi pusat rujukan dan pembelajaran kepada semua warga hospital.

Objektif

Objektif

 Melaksanakan dan menyelaras aktiviti kualiti HPSF ke arah menjamin Kualiti Perkhidmatan Kesihatan &

 Rawatan Pesakit/Masyarakat berdasarkan Standard atau Piawaian yang ditetapkan melalui program Quality Assurance, clinical governance, Akreditasi, Credentialling, Clinical Audit, Peer review dan sebagainya.

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 Kami berjanji :

  1. Memberi penerangan kepada pelawat tentang fungsi Unit Kualiti dengan tepat dan jelas
  2. Memberi bantuan kepada semua koordinator dan pihak pengurusan dalam menjalankan aktiviti kualiti hospital