Unit Perpustakaan

Informasi

Informasi

Perpustakaan ini ditubuhkan pada tahun 1976 dengan keluasan lantai 14 x 54 kaki per segi. Penubuhannya adalah dengan hasrat menyediakan pelbagai kemudahan pembelajaran serta ketersediaan sumber maklumat dan rujukan terkini.

Sistem pengkelasan yang digunakan adalahNational Library of Medicine (NLM) dengan pangkalan data sistem CDS ISIS.

Misi

Misi

 

Visi

Visi

 Menjadi sumber rujukan dalam bidang perubatan serta menyumbang ke arah pembentukan warga kerja yang berilmu.

Objektif

Objektif

 1.        Menyediakan prasarana yang sesuai dengan teknologi maklumat terkini.

2.        Melahirkan anggota yang berilmu dan membudayakan pembelajaran sepanjanghayat.

3.        Menyediakan dan membangunkan koleksi bahan- bahan perpustakaan yanglengkap dan terkini khususnya dalam bidang perubatan.

 

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji :

Perkhidmatan

Waktu Perkhidmatan

Ahad - Rabu
Khamis
8.00 Pg - 1.00 Tgh
8.00 Pg - 1.00 Tgh
2.00 Ptg - 5.00 Ptg
2.00 Ptg - 3.00 Ptg

Perkhidmatan

1.      Sirkulasi

2.       Rujukan dan maklumat

           Perkhidmatan ini disediakan untuk membantu staf mendapatkan maklumat melalui sumber perpustakaan dengan lebih berkesan.

3.        Pinjaman antara perpustakaan

           Memudahkan staf untuk memperolehi bahan yang tiada di Peprustakaan HPSF.

4.        Kesedaran semasa

           Makluman tentang bahan terbaru yang diperolehi di perpustakaan.

5.        Perkhidmatan Multimedia

           Menyelaras material multimedia seperti video, mini video, slaid, kaset, foto digital dan lain-lain untuk rujukan.

 

Kemudahan

1.        Fotokopi

2.        Komputer

3.        Pengimbas imej.

4.        Bilik Teleconference

5.      Menyediakan perkhidmatan pinjaman, tempahan dan pemulangan buku.