Jabatan Rekod Perubatan

Informasi

Informasi

Pada tahun 2009, Jabatan Rekod Perubatan telah meneruskan peranannya sebagai salah satu perkhidmatan sokongan di HPSF, Muar.

Sasaran Unit

Pada tahun 2009, sasaran Unit Rekod Perubatan ialah meneruskan kerja-kerja pengubahsuaian susunan rekod-rekod mengikut sistem Modified Terminal Digit Filing (MTDFS) dan mencantumkan rekod - rekod pesakit dalam semasa dengan terdahulu menjadi One Patient One Folder secara berperingkat-peringkat, dibantu oleh pekerja sambilan. Perlaksanaan aktiviti ini akan diteruskan pada tahun 2010.

Misi

Misi

 Menyediakan perkhidmatan rekod perubatan yang terbaik kepada masyarakat denganmenekankan kepada aspel perkhidmatan berorientasikan pelanggan

Visi

Visi

Mewujudkan perkhidmatan secara optima merangkumi perkhidmatan penyayang, kerja berpasukan secara profesional untuk kepuasan pelanggan.

Objektif

Objektif

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 Kami berjanji

  1. Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan yang cekap dan tepat didalam suasana yang selesa, mesa dan bersopan santun.
  2. Menyampaikan maklumat yang tepat kepada pelanggan dan menjaga kerahsiaan mereka.
  3. Memastikan permohonan Laporan Perubatan disiapkan dalam tempoh minima 30 hari dalam waktu bekerja.

 

Perkhidmatan

Perkhidmatan

Rekod Perubatan

1. Pengurusan Rekod Perubatan

1.1. Kawalan Pewujudan Rekod

1.2. Keselamatan Rekod

1.3. Penerimaan/Penyimpanan/Carian

1.4. Penilaian dan Pelupusan.

 

2. Medico Legal

2.1. Laporan Perubatan

2.2. Lembaga Perubatan

2.3. Tuntutan Insuran

 

3. Data & Statistik

3.1. Data-Data dan Statistik Hospital

3.2. Penerimaan dan Semakan serta Koding BHT