Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2012

Bagi memastikan piagam pelanggan Hospital Pakar Sultamah Fatimah, Muar dapat dicapai, beberapa kajian telah dilaksanakan bagi memantau pencapaian piagam pelanggan dan keberkesanan perkhidmatan kami. Ini adalah berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA 3/1993).
Antara kajian yang dijalankan adalah :

 1. Kajian kepuasan piagam pelanggan luaran (pelanggan yang mengunjungi klinik pakar dan unit sokongan klinikal seperti Jabatan Patologi, Jabatan Pengimejan Dan Diagnostik, Unit Terapi Cara Kerja, Unit Fisioterapi dan Tabung Darah)

 

Kepuasan Pesakit Dalam

Chart with ID 2 not found