Laporan Piagam Pelanggan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2014

Jabatan Indikator Sasaran  Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul
Kecemasan & Trauma     a. Kes merah (E1) diperiksa oleh doktor 100% serta merta 100 100 100 100 100 100 100
b. Kes kuning (E2) diperiksa oleh doktor  80 % Dalam tempoh 30 minit 89.9 82.4 85.3 91.13 93.8 81.2 90.8
c. Kes Hijau (NE) diperiksa oleh doktor  70% dalam masa 90 minit 100 100 100 100 100 100 100
Klinik Pakar Kulit  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor  a. 90% tidak > 90 minit 99.8 100 100 100 100 99.9 100
Klinik Pakar Psikiatri   Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor   a. 90% tidak > 90 minit 100 99.5 97.7 99.3 98.6 99.8 100
Klinik Pakar Orthopedik   Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor   a. 90% tidak > 90 minit 93.1 93.5 93.9 94 91.9 72.5 79.4
Klinik Pakar Dada  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor  a. 90% tidak > 90 minit 100 97.1 85.9 100 100 99 98.1
Klinik Pakar SOPD  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor  a. 90% tidak > 90 minit 96 98.2 96.6 97.7 99.9 98.8 97.1
Klnik Pakar ENT  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor  a. 90% tidak > 90 minit 98 98 97.6 97.9 97.5 97.8 97.5

Klinik Pakar Perubatan

(MOPC)

Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor

a. 90% tidak > 90 minit 97.4 97.8 98.2 99.2 99 98.7 99.8
Klinik Pakar O&G  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor  a. 90% tidak > 90 minit 94 93.8 92.7 84.32 87.7 90.5 99.4
Klinik Pakar Mata  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor

a. 90% tidak > 90 minit 100 100 99.5 99.7 98.3 98.3 98.4
Klinik Pakar Pediatrik  Masa menunggu untuk dilihat oleh doktor
 
a. 90% tidak > 90 minit 99.8 100 99 99.4 100 99.1 97.2