Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti


 1. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan Dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut :
  • Semua kes kritikal(Zon Merah) dirawat dengan seta merta.
  • Semua kes separa kriritikal (Zon Kuning) di rawat dalam masa 30 minit.
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit.
 2. Perkhidmatan Klinik Pakar dan  Klinik Selepas Waktu pejabat akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit.
 3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan
 4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah terjamin.
 5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan.